Memoriabcn

BARRIS DE BARCELONA: HISTÒRIA DEL S.XX

Gòtic i Raval

ESPAIS DE LA RUTA


L'any 1971, a les darreries de la dictadura franquista, l'església de Sant Agustí fou l'escenari de la fundació de l'Assemblea de Catalunya, organització que va unir diferents forces que tenien en comú el descontentament cap al règim franquista.

El 7 de novembre del 1971 tingué lloc en aquesta església la primera sessió de l'Assemblea de Catalunya, plataforma unitària de lluita contra el franquisme. Fou constituïda a la clandestinitat amb un programa que contenia quatre punts bàsics: llibertats polítiques, amnistia per als presos polítics, restabliment provisional de l'Estatut d'Autonomia del 1932 i coordinació amb la resta de forces democràtiques de l'Estat espanyol. Aquest programa va quedar sintetitzat en l'eslògan "Llibertat, Amnistia, Estatut d'Autonomia", que es convertí en punt de referència per a tota la dissidència prodemocràtica catalana. L'Assemblea de Catalunya sorgí com a plataforma cívica on els partits polítics compartien taula amb sindicats, associacions de veïns i tota mena d'entitats de la societat civil.

L'Assemblea va desenvolupar una important tasca a l'hora d'estendre la unitat d'acció i la protesta a tot el territori català, convertint-se en el principal marc de coordinació de l'antifranquisme i liderant les principals mobilitzacions populars d'aquells anys. L'Assemblea de Catalunya, però, no va aconseguir la incorporació dels sectors més moderats de l'oposició democràtica, que la consideraven massa d'esquerres tot i la seva àmplia pluralitat política. L'Assemblea va representar una fita pionera a tot l'Estat espanyol quant a acció unitària de forces prodemocràtiques. Impulsà nombroses mobilitzacions, campanyes i accions polítiques de caràcter unitari, però va patir també importants cops repressius, com el del 28 d'octubre del 1973, quan 113 membres de la Comissió Permanent de l'Assemblea foren detinguts per la policia mentre celebraven una reunió clandestina a l'església de Santa Maria Mitjancera.

Localització: Plaça de Sant Agustí, 2 || Coordenades: (LAT, LONG): 41.380529363, 2.171871091

  • Períodes:
  • II República
  • Guerra Civil
  • Dictadura
  • Transició
Memoriabcn