Memoriabcn

BARRIS DE BARCELONA: HISTÒRIA DEL S.XX        

Arxiu Fotogràfic de Barcelona

© Grupo ADI / Hugo Fernández

Associació Conèixer Història

© Grupo ADI / Hugo Fernández

A l'edifici de l'Escola Nàutica de Barcelona s'hi instal·là el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, organisme creat el 21 de juliol del 1936 -dos dies després que l'alçament militar en contra de la República fos aturat a Barcelona- per mobilitzar les forces que havien de lluitar vers la rebel·lió militar a Catalunya i al front de guerra.

[...]

El 20 de juliol del 1936, el president Lluís Companys, conscient que l'important paper de les forces populars en la victòria sobre els militars sollevats era a punt de provocar una revolució obrera, va convocar una reunió amb tots els partits d'esquerres i amb els grans sindicats (CNT-FAI), per trobar una solució a la ingovernabilitat en què es trobava el país. A la reunió, Companys va proposar crear un nou organisme de poder que inclogués totes les forces antifeixistes i que actués com un veritable govern assumint la direcció de la lluita a Catalunya, aquest seria el Comitè Central de Milícies Antifeixistes (CCMA). El 21 de juliol s'oficialitzà la formació del CCMA sota la direcció de la Generalitat. El Comitè estava format per representants de la Confederació Nacional del Treball (CNT), la Federació Anarquista Ibèrica (FAI), la Unió General de Treballadors (UGT), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Unió Socialista de Catalunya (USC), Acció Catalana Republicana (ACR), la Unió de Rabassaires (UR) i el Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM). Al llarg dels més de dos mesos d'existència del Comitè, aquest organisme va organitzar les milícies obreres i les columnes que partien cap al front, principalment el d'Aragó.

L'organització, que va tenir com a centre d'operacions l'edifici de l'Escola Nàutica del port de Barcelona, es va estructurar en diversos departaments: Milícies de Barcelona, Milícies de Comarques, Propaganda, Salconduits, Proveïments, Patrulles de control, Transports, Sanitat i Subsidis. La creació del CCMA va suposar la institucionalització d'una dualitat de poders. El poder real era del CCMA, que actuava com un autèntic govern, mentre que la Generalitat de Catalunya s'encarregava dels espais de poder que el mateix CCMA li cedia. El fet que el CCMA assumís competències, més enllà de la defensa de Catalunya, que afectaven tots els àmbits de la vida política, econòmica i social, va generar problemes dins del bloc antifeixista. Les principals tensions foren degudes als actes de repressió indiscriminada en contra de ciutadans que simpatitzaven amb l'alçament militar: classes benestants, militants de dretes, religiosos, etc.

La classe política catalana, des de la Generalitat fins a la majoria d'organitzacions i partits polítics, es va aplicar per aturar la repressió. Finalment, el 27 de setembre del 1936, el CCMA va ser dissolt i s'aprovà l'entrada al govern català del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), del Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM) i dels anarcosindicalistes (CNT-FAI).

L'edifici que fou seu del CCMA acull avui la Facultat de Nàutica de Barcelona, considerada la més antiga de l'Estat espanyol, integrada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des del 1990.

More + Less -

Localització: Pla de Palau, 18 || Coordenades: (LAT, LONG): 41.382420404, 2.184416703

  • Períodes:
  • II República
  • Guerra Civil
  • Dictadura
  • Transició