Memoriabcn

BARRIS DE BARCELONA: HISTÒRIA DEL S.XX        

Arxiu Nacional de Catalunya

Associació Conèixer Història

Associació Conèixer Història

Associació Conèixer Història

El Palau de Pedralbes, construït a principis del segle XX per convertir-se en el Palau Reial de Barcelona, fou utilitzat durant la Guerra Civil com a residència del president de la República, Manuel Azaña, quan el Govern espanyol s'instal·là a Barcelona.

[...]

L'industrial Antoni Güell, amb la col·laboració dels sectors monàrquics de Barcelona, va fer construir el Palau de Pedralbes en uns terrenys de la seva propietat per oferir-lo com a residència a Alfons XIII quan el rei visités la ciutat. Entre 1919 i 1925 es va aixecar l'edifici, obra dels arquitectes Eusebi Bona i Francesc de Paula Nebot, mentre que els jardins foren dissenyats per Rubió i Tudurí amb elements ornamentals de Carles Buïgas i d'Antoni Gaudí.

Durant la Segona República, l'Estat va cedir el Palau a l'Ajuntament i l'any 1932 el president Macià hi va inaugurar el Museu de les Arts Decoratives i una residència per a estudiants. Durant la Guerra Civil, el palau va acollir nens refugiats vinguts d'arreu d'Espanya, que fugien del conflicte bèl·lic. Amb el trasllat del govern de la República a Barcelona el novembre del 1937, el recinte es convertí en la residència del president Manuel Azaña i va rebre el nom de Palau Presidencial. L'arribada del govern central a la ciutat -provinent de València- va significar el desembarcament de nombrosos professionals de l'Administració, fet que va obligar a la Generalitat i l'Ajuntament a cedir diversos edificis, sent aquest un dels motius de la tensió entre les tres Administracions.

A banda de garantir la seguretat dels seus membres enmig d'una guerra, el trasllat del govern es va fer per al control de les competències que havia adquirit la Generalitat de Catalunya després d'aturar el cop d'estat militar amb la col·laboració de les forces populars. La Generalitat es va atribuir competències que anaven més enllà de l'Estatut de Núria (1932), encunyant moneda, assumint l'ordre públic i creant la conselleria de Defensa, per exemple. Al govern central li preocupaven especialment els comitès de treballadors que exercien un contrapoder i escapaven del control institucional. A partir dels Fets de Maig del 1937, el govern de la República va restablir el seu control a Catalunya amb l'enviament de forces d'Ordre Públic a Barcelona.

Amb l'ocupació de Barcelona per les tropes franquistes, el Palau de Pedralbes es va convertir en la residència del dictador Francisco Franco quan visitava la ciutat.

More + Less -

Localització: Avinguda Diagonal, 686 || Coordenades: (LAT, LONG): 41.386438083, 2.118452943

  • Períodes:
  • II República
  • Guerra Civil
  • Dictadura
  • Transició