Memoriabcn

BARRIS DE BARCELONA: HISTÒRIA DEL S.XX

Sant Martí

The Woods
Cinque Terre
Mountains and fjords
Northern Lights

ESPAIS DE LA RUTA


El Foment Martinenc, entitat sense ànim de lucre que avui ofereix activitats culturals i de lleure a infants, joves i adults, fou fundat l'any 1878 per les classes treballadores de Sant Martí de Provençals. Durant el període de la Segona República espanyola (1931-1939), l'associació va multiplicar la seva activitat convertint-se en un referent per als sectors populars del barri. L'edifici actual ocupa l'espai de la seu històrica de l'entitat.

El Foment Martinenc, creat a iniciativa dels sectors menestrals i obrers amb una consciència social avançada, tenia l'objectiu d'oferir instrucció i coneixement als veïns de Sant Martí de Provençals, aleshores un municipi independent de caràcter eminentment obrer que no s'integrà a Barcelona fins a l'any 1897. L'entitat també oferia als seus membres un espai d'oci i de cultura amb actuacions teatrals, jornades literàries i sessions de ball en una sala pròpia.

L'associació es va mantenir al marge de la política fins que l'any 1931, en proclamar-se la Segona República, donà suport explícit al nou govern. El Foment Martinenc es convertí aleshores en alguna cosa més que un espai de formació i de relació social. Fou també el lloc de difusió de la llengua (el català era la llengua oficial de l'entitat), la cultura i la tradició catalanes, juntament amb la consciència social. Durant el període republicà, el Foment Martinenc es va convertir en un referent per als sectors populars del barri atesa la seva funció social i la intensa activitat que desenvolupà, tot multiplicant l'organització de cursos, conferències, concerts i obres teatrals.

Dins l'entitat s'impulsà per primera vegada la participació de les dones -que fins aleshores no n'havien format part- i el 1935 es creà la Secció Femenina, que un any més tard tindria plens drets dins l'estructura de l'associació. A partir de l'any 1936, la inscripció de sòcies va ser un fet normalitzat. Encara avui la Secció Femenina és un dels pilars de l'entitat.

Durant la Guerra Civil, el Foment Martinenc es convertí en un objectiu de les diferents forces polítiques i sindicals per intentar influir en la seva massa social, però la condició d'espai obert a tots els criteris i l'actitud de no bel·ligerància, no van permetre que l'entitat s'identifiqués amb cap formació malgrat el caràcter obrer i progressista.

Localització: Carrer de Provença, 591-593 || Coordenades: (LAT, LONG): 41.410421281, 2.182655017

  • Períodes:
  • II República
  • Guerra Civil
  • Dictadura
  • Transició
Memoriabcn